english

 
Predstavitev centra
Člani
Organizacijska shema
Projekti
Kontakt


IRSPIN - Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije so ustanovila tekstilna podjetja s ciljem povezovanja podjetij na področjih razvoja izdelkov in tehnologij, izobraževanja, izmenjave in prenosa znanja iz izobraževalnih in razvojnih inštitucij v podjetja in med podjetji.
 
Predstavitev platforme

Tehnološke platforme so novi mehanizem Evropske komisije za opredeljevanje prednostnih področij raziskav in razvoja, ki jih potrebuje industrija. Cilj tehnoloških platform je opredelitev strateškega načrta raziskav na področju delovanja platforme in vzpostavitev učinkovitih mehanizmov javnega zasebnega partnerstva (financiranja) za njihovo uresničitev. V pripravi raziskovalnega načrta posameznih tehnoloških platform se združuje širok spekter zainteresiranih (industrija, znanost, predstavniki države, finančne institucije, uporabniki, kupci in posamezniki) s ciljem priprave načrta po meri strateških ciljev in prioritet industrije. Tehnološke platforme predstavljajo pomembno vsebinsko izhodišče priprave 7. okvirnega raziskovalnega programa za obdobje 2007-2013.

 

Razvoj nacionalnih tehnoloških platform je v Sloveniji spodbudila Gospodarska zbornica Slovenije ter Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo. Pobudo s strani tekstilne industrije za razvoj Slovenske tehnološke platforme za tekstil je podal industrijski razvojni center slovenske predilne industrije IRSPIN. Le-ta je k sodelovanju pritegnil več kot 20 partnerjev iz industrije, razvojnih in raziskovalnih institucij.  Strateške razvojne smernice so se oblikovale v treh stebrih in v dveh horizontalnih delovnih skupinah. V procesu oblikovanja je sodelovalo preko 100 udeležencev od avgusta leta 2005 do septembra leta 2006.

 

Zainteresirani partnerji procesa so  na 3 nacionalnih  delavnicah  tekstilne tehnološke platforme, ki so  bile dne 21.10.2005, 14.11.2005 in 28.9.2006 sprejeli strateške razvojne usmeritve tekstilne industrije Slovenije za obdobje od leta 2007 do leta 2013.  Pred tem so na prvi delavnici sprejeli vodstvo in se dogovorili o  načinu dela tehnološke platforme.

 

Skupina zainteresiranih partnerjev vključuje podjetja, institucije znanja in  tehnološki center, katerih osnovna dejavnost je povezana s tekstilno industrijo (pregled sodelujočih v prilogi). Strateška usmeritev podjetij je razvoj vrhunskih inovativnih tekstilnih izdelkov in storitev, strateška usmeritev inštitucij znanja in  tehnološkega centra pa je podpora aktivnostim, ki bodo povečale konkurenčnost podjetij.  Vizija slovenske tehnološke platforme je na znanju temelječa trajna konkurenčnost tekstilne industrije Slovenije in v svetu. Cilj tehnološke platforme je povezati industrijo in znanost ter v skupnem delu vzpostaviti podobne strukturo raziskovalnega dela, kot jo navaja evropska TP.

Delovne skupine so odprte za vse, ki želijo prispevati k oblikovanju akcijsko naravnanega raziskovalnega načrta slovenske tekstilne tehnološke platforme v skladu s potrebami industrije. Več o tehnoloških platformah v Sloveniji na www.gzs.si (bližnjice: Tehnološke platforme)

Slovenska tehnološka platforma za tekstil

Evropska tehnološka platforma za tekstil
Slovenska tehnološka platforma za tekstil

 

 

Kontaktna oseba: Verica Žlabravec

telefon: ++ 386 (0)1 89 90 210

telefax: ++386 (0)1 89 84 213

email: [email protected]

 

Operacije financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

 


 

              

 

 

 

 

 

 
 
Predstavitev platforme
Člani
Organizacijska shema
Novice
Pogosta vprašanja (FAQ)
Postanite član

Uporabniško ime:


Geslo:
 

Ste pozabili geslo?
Imate vprašanje? Kliknite tukaj
Kaj je tehnološka platforma ...