slovensko

 
About the centre
Members
Organization scheme
Projects
Contact


IRSPIN - Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije so ustanovila tekstilna podjetja s ciljem povezovanja podjetij na podro�jih razvoja izdelkov in tehnologij, izobra�evanja, izmenjave in prenosa znanja iz izobra�evalnih in razvojnih in�titucij v podjetja in med podjetji.
 
Organization scheme

1. The Council of the textile technological platform for Slovenia, the chairperson Franc Lesjak, manager of the company Predilnica Litija

Members:

Melita Rebiè, manager of the company Odeja Škofja Loka,

Matja� Bo�iè, manager of the company Ibi Kranj,

Roberto Kocman, M. Sc., general manager of the company Beti Metlika,

Franci Sluga, D. Sc., senior lecturer, the superior of the Department of textile at the University of Ljubljana,

Karin Stana Kleinschek, D. Sc., senior lecturer, the Institute for Textiles, the University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering.

 

2.Secretariat technology centre IRSPIN, manager Vera �labravec.

 

3. Horizontal working groups:

- for education, leader Franci Sluga, D. Sc., senior lecturer, the superior of the Department of textile at the University of Ljubljana;
Industry representative in the group is Miha Ješe, manager of the company Gorenjska predilnica Škofja Loka.

- for standardisation, leader Karin Stana Kleinschek, D. Sc., senior lecturer, the University of Maribor;
Industry representative in the group is Simeon Špruk, manager of the company Tekstina Ajdovšèina d.d.

 
 
About the platform
Members
Organization scheme
News
Frequently asked questions (FAQ)
Become a member

Ussername:


Password:
 

Forgot your password?
Any particular questions? Click...
What is the technological platform...